"SANYOGITA GANJ EDUCATION ASSOCIATION" (S.E.A.)

"Board Member"

"Shashi Nikay"
  
"SEA Management"

 

 

"Prof.SuryaPrakash Chaturvedi"

 

"Chairman"

 

 

Shri Ashok Jagdale

 

"President"

 

 

 

 

Dr.Bharat Chhaparwal

(Ex.VC DAVV-1996-2004)

 

"Member"

 

 

Dr.S.C.Jain

 

"Vice President"

 

 

Shri SanjayJagdale

 

"Member"

 

 

Shri Dilip Bhai Chudgar  

 

"Treasurer"

 

 

Shri Dilip Bhai Chudgar

 

"Member"

 

 

Shri Anil Kumar Seksaria

 

"Secretary"

 

 

Shri Anil Kumar Seksaria

 

"Member"

 

 

"Prof.SuryaPrakash Chaturvedi"

 

"Member" 

 

 

 

Additional Director(HED,Indore)

 

"Govt.Representative"

 

 

Dr.Bharat Chhaparwal

 

"Member"

 

 

 

Dr.Sanjay Tanwani

 

"DAVV Representative"

 

 

Shri SanjayJagdale 

 

"Member"

 

 

 

Dr.Jayant Sonwalkar

 

"DAVV Representative"

 

 

Shri Subhash Bais 

 

"Member"

 

 

Prof.Dharmraj Bandhu

 

"Teacher Representative"

 

 

Shri Rohan Jagdale

 

"Member"

 

 

Prof.Abhishek Kaushal

 

"Incharge Principal"

"Ex-Officio Secretary"

 

 

 

""